Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

|||||||


lean back
[η φωτο: blackpool beach, 1982 του chris steele-perkins]