Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

αβάδιστα


αυτή η κούκλα είναι 5 μηνών, χαδιάρα και ψάχνει σπίτι. πληροφορίες στο therealmhulot@gmail.com