Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

ομπρέλα ουρανία


ιερατική ομπρέλα για τα πρωτοβρόχια. χρυσοκέντητη, μόνο με 5 χιλιάδες ευρώ [τόσο κάνει, μα την παναγία]. να στην πάρει ο αέρας να βλαστημάς ένα χρόνο τα θεία.