Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010

ice cream sunstroke mix


ο moon wiring club σε ένα σουρεαλιστικό καλοκαιρινό μιξ [που στην αρχή είναι της υπομονής, αλλά μετά στρώνει...]. το τρακ λιστ είναι εδώ.
''after being told to go outside and not watch victorian detectives on a sickly-sunny day, experience the reality of too much sunshine & ice cream. then recoil from the depths of a vaudevillian ploughman’s lunch chutney overload sensation with a diabolic holiday showbiz turn. back inside, the light has turned black and the telly smells funny. oh! it must be the… [ice cream sunstroke mix]"