Τρίτη 18 Μαΐου 2010

baby guru


"i'm wastin' my time with you
marilu
i see your face in the local news
and I'm locked inside a dusty peek-a-boo,
countless days slippin’ away..."
στις 18 ιουνίου στο six dogs.
κόλλημα. το κομμάτι εδώ.