Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

stitches


1. VHS IN
2. Loto Mafam
3. I Partake
4. Cooking As A Habit
5. Plums Ward Off Danger
6. The Sun Debates
7. Grew Acquainted (INTERLUDE)
8. Equals Hades
9. Little Room
10. Hearing The Words You Said
11. Brass Park (Surround)
12. Polio
13. Death Claps
14. Pitchbay
15. You Come (Then You Want To Go)
16. Lucid Days
17. The Irregular Sea
18. Infant Germs
19. The Drums Themselves
20. Grew Detached (INTERLUDE)
21. Blizzard
22. Drop Lies
23. That (Or This Burst Of Red)
24. Last Things Last
25. Shackled (Kids)
26. Rings
27. Spit Curl Hairdo
28. The Threshold
29. Crashberry (Simos' Bed)
30. Grew Encircled (INTERLUDE)
31. On the Verge
32. Lucid Days (Reprise)
33. Plane Trees (In Provence)
34. Fat Skaters
35. My Faintest Springtime Sough
36. VHS OUT
ένα δείγμα εδώ.