Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

ariel pink


ariel’s tenderness has something childishly gentle about it, the way his hands move across a page, his over enthusiastic bearing, and so on. i remember once, he came running up to me, “hey john” “yes?” “man, did you know that tape worms have eyes” “no?” “yeah, they’ve got eyes, and one big tooth!” now, that may seem like nothing more than a stupid story, a story i’m only recounting with pretension to wit, and so on, but the singularity of his disbelief at this abject accident of nature, with all of its childish wonder, truly escapes description. wonder, who does wonder better than ariel pink? i dare anyone to answer this. by “doing wonder,” i mean registering a new, or singular, way of experiencing it for all eternity, as ariel has. the sixth, or “f” section of the song “haunted graffiti,” for example, gives us a new way of experiencing wonder, ariel’s way. the entirety of my life, of human life, of the earth, of the entire universe, is brought-forth here, is witnessed from a singular perspective.
αυτά γράφει μεταξύ πολλών άλλων ο john maus για τον ariel pink σε ένα κείμενο-ύμνο [ολόκληρο προσεχώς].
αυτό είναι το best of του που περιέχει υλικό μιας ολόκληρης δεκαετίας -το σιντί που πουλάνε στην περιοδεία τους.
οι ariel pink θα είναι full band στις 22 μαΐου ζωντανά στην αθήνα στην επόμενη lifo night μαζί με καμιά δεκαριά ακόμα ονόματα΄...
κι αυτός είναι ο νέος αγνώριστος jarvis. angela.