Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

o

the long lost=laura darlington+ο σύζυγός της ο alfred darlington [που σημαίνει ο daedelus]. αυτή τον ρωτάει “if I gave you my luckiest charm/if I swore that i’d do you no harm/if I promised you peaches and plums/would you pep up and not be so glum?”. αυτός δεν παίρνει χαμπάρι.
ο flying lotus κάνει remix στο τραγούδι και καταλήγει έτσι:
the long lost-woebegone [flying lotus' luckiest charm]