Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008

ghetto sci-fi


κυκλοφορεί την τρίτη. ορίστε δείγμα από έναν από τους καλύτερους μαύρους δίσκους του 2008.