Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008

fight the formation


~what about little microphones? what if everyone swallowed them, and they played the sounds of our hearts through little speakers, which would be in our pouches of our overalls? when you skateboarded down the street at night you could hear everyone's heartbeat, and they could hear yours, sort of like a sonar. one weird thing is, i wonder if everyone's hearts would start to beat at the same time, like how women who live together have their menstrual periods at the same time, which i know about, but don't really want to know about. that would be so weird, except that the place in the hospital where babies are born would sound like a crystal chandelier in a houseboat, because the babies wouldn't have had time to match up their heartbeats yet. and at the finish line at the end of the city marathon it would sound like war...
~ο jazra ξαναχτύπησε με 4 νέα ποιήματα. εδώ.
~fight the formation -δεν ξέρω αν είναι η περίεργη κατάσταση που βρίσκομαι που το κάνει ν' ακούγεται έτσι, ή αν είναι όντως ένα [υπέροχο] θλιμμένο τραγούδι...κι αυτή είναι η πίσω πλευρά: ο ύμνος της νεόπτωχης θεριακλούς: poor girl.
~καλό μήνα.