Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2008

breakfast in church


τρεις και 27 το πρωί. πλατεία αμερικής, σε υπόγειο στη μοσχονησίων. γκόσπελ σε αφρικάνικη εκκλησία. some people always gonna give their hearts...[to god].