Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2008

[[-|-]]


ty segall [αυτός με την κιθάρα, μόνος του. όχι ο άλλος που τον ξεψειρίζει. ''i play drums with my feet, guitar with my hands, and sing with my mouth...'']. μεγάλος σαματάς. απ' τον άγιο φραγγίσκο. μικρός μόνο στο μάτι.