Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008

sonny και καλά

ενώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό βρισκουν όλοι στον sonny j και αρέσει τόσο [μέτρια κομμάτια, χιλιοακουσμένα, so 90s...] κι ενώ κερδίζει τις εντυπώσεις με τα βίντεο [και όχι τα ίδια τα κομμάτια], ορίστε ένα συμπαθητικό 'τραγούδι' του στο οποίο έχει ενσωματώσει το oh how much i love you του jack jones. και το σώζει. cabaret short circuit το λέει.
[έχω κάνει λάθος τα link, είναι το ένα κομμάτι στη θέση του άλλου...].