Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008

warrior [ξανά]


through me na sling no gun,
a boy think sey me soft, but me a real poison dart!
through me na sling no gun a gal think sey me soft but me a real poison dart!
through me na sling no gun, but a smart the warrior smart,
ca me a real poison dart!
as a real 'ol warrior, me no ramp fi pop off, but me a 'ol poison dart!