Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2007

to serve and protect


ντόκτορ χου; [το εφτάιντσο], ντοκτορ ψου; [το δωδεκάιντσο] -κι ένα emperor machine.