Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007

yellow room


A glass of water is being filled
A smell of burnt wood reaches the nose
A ceiling is being stared at
Two parrots are having sex
A woman says no
A chocolate chip cookie is being bought
A drop drops
A boy in love is afraid to die
An MP3 is being downloaded

στον πολυχώρο Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Ομόνoια (πίσω από το Hondos Center περίπου) από σήμερα και για λίγες μέρες, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Εναλλακτικής Σκηνής.