Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2007

everybody daylight


Η μικρού μήκους ταινία είναι το Weg zum Nachburn [Way to the Neighbour] του Zbigniew Rybczynski απ' το 1968. το κομμάτι το everybody daylight των brightblack morning light.