Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2007

destroy athens live

κυριακή 9 σεπτεμβρίου
the callas feat. the callasettes special show -στις 9 μμ
brian chippendale (aka lightning bolt) -αμέσως μετά
γεωργία σαγρή 10 το πρωί μέχρι τις 9 μμ