Σάββατο, 7 Απριλίου 2007

pas mal

what about a teakettle? what if the spout opened and closed when the steam came out, so it would become a mouth, and it could whistle pretty melodies, or do shakespeare, or just crack up with me? i could invent a teakettle that reads in dad's voice, so i could fall asleep, or maybe a set of kettles that sings the chorus of "yellow submarine," which is a song by the beatles, who i love, because entomology is one of my raisons d' etre, which is a french expression i know. another good thing is that i could train my anus to talk when i farted. if i wanted to be extremely hilarious, i'd train it to say, "wasn't me!" every time i made an incredibly bad fart. and if i ever made an bad fart in the hall of mirrors, which is in versailles, which is outside of paris, which is in france, obviously, my anus would say: "ce n' etais pas moi!"...
[πάλι απ' το extremely loud & incredibly close, του jonathan safran foer, που κυκλοφορεί -κι εδώ- απ' την penguin. στα ελληνικά δεν ξέρω αν κυκλοφορεί. η φωτο, επίσης, του αντίνοου].
bass clef-how i desire