Σάββατο, 31 Μαρτίου 2007

hellenic sonic airlines


athens goes to london.
από 16 μέχρι 29 απριλίου 10 ελληνικά σχήματα σε τρία σημεία του λονδίνου για ζωντανές εμφανίσεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, installations κλπ.
η διαφήμιση είναι από το τελευταίο wire. περισσότερες
λεπτομέρειες σύντομα.