Σάββατο 31 Μαρτίου 2007

hellenic sonic airlines


athens goes to london.
από 16 μέχρι 29 απριλίου 10 ελληνικά σχήματα σε τρία σημεία του λονδίνου για ζωντανές εμφανίσεις, ραδιοφωνικές εκπομπές, installations κλπ.
η διαφήμιση είναι από το τελευταίο wire. περισσότερες
λεπτομέρειες σύντομα.