Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007

παραγγελιά


η εικόνα είναι από άλλο τίτλο [η παραγγελιά ήταν το it's my life, τόση ώρα έψαχνα εικόνα με τίτλο it's a shame, είναι το τραγούδι που μου αρέσει πιο πολύ απ' το δίσκο των talk talk, γράψε λάθος, βαριέμαι να ψάχνω για άλλη φωτο]...
Funny how I find myself in love with you
If I could buy my reasoning I'd pay to lose
One half won't do
I've asked myself
How much do you commit yourself?
It's my life
Don't you forget
It's my life
It never ends
Funny how I blind myself
I never knew if I was sometimes played upon
Afraid to lose,
I'd tell myself what good you do
Convince myself
It's my life
Don't you forget
It's my life
It never ends
I've asked myself
How much do you commit yourself?
It's my life
Don't you forget
Caught in the crowd
It never ends

it's my life