Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2006

roach

boy panhandling, sf, 7/10/06
boy named roach sitting on sidewalk panhandling. roach is from ohio, i believe. says his mom gave him the name roach. i take it for a nickname. he's sitting with
alice as i ask if i can take her picture. she's excited by the idea and asks him if it's alright. he thinks; we talk; he agrees. he met alice when he came through sf some time back. he came back for her. they were recently engaged. after talking with alice and taking her picture, i decide i'd like to take his picture as well. he agrees and i do. άστεγοι, στους δρόμους της νέας υόρκης.
[απ' την συγκλονιστική σελίδα της stoneth στο flickr].

Δεν υπάρχουν σχόλια: