Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006

the riddle song

how can there be a cherry
that has no stone
how can there be a chicken
that has no bone

tell me how can there be a rainbow
that has no rays
[how can there be a story
that has no end]
how can there be a baby
with no crying.
a cherry when it's blooming
ain't got no stone
and a chicken when it's piping
ain't got no bone
the story of how I love you
it has no end
a baby when it's sleeping
there's not crying.
ο sam cooke σε ένα παιδικό τραγουδάκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: