Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2005

the kiss

THOMAS MOORE [1779-1852]
Give me, my love, that billing kiss
I taught you one delicious night,
When, turning epicures in bliss,
We tried inventions of delight.
Come, gently steal my lips along,
And let your lips in murmurs move, -
Ah, no! - again - that kiss was wrong -
How can you be so dull, my love?
'Cease, cease!' the blushing girl replies -
And in her milky arms she caught me -
'How can you thus your pupil chide;
You know' twas in the dark you taught me!'

[στην εικόνα τα μικροσκοπικά πλάσματα που ζουν στα χείλια και ανταλλάσσονται με τα φιλιά. χώρια τα μικρόβια...].

Δεν υπάρχουν σχόλια: