Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2005

στα ηχεία μου

-afx-hangable auto bulb
-biosphere-dropsonde
-mahmoud ahmed-alθmyι
-feathers-feathers
-!!! and outhud-split
-tortoise+bonnie prince billy-the brave+the bold
-kate bush-aerial
-spleen-she was a girl
-jenny wilson-love and youth
-jack the ripper-ladies first
-home recordings-savvas
-ion-no camera

Δεν υπάρχουν σχόλια: