Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2005

play kazoo


How To Play Kazoo
If you don't get a sound, try saying a word like "who" in the kazoo.
The kazoo is in the family of musical instruments called, “mirlitons”.These instruments make their sound by sympathetic vibration with the human voice.The sound of your humming voice causes the wax paper resonatorto vibrate in the kazoo, and the shape of the kazoo helps amplifiy and project the sound.
ADVANCED KAZOOING
TRY A MUSIC SCALE - “DO-RE--MI-FA-SO-LA-TI-DO”
PLAY “MARY HAD A LITTLE LAMB”
MAKE THE SOUND OF A FAST SPORTS CAR
MAKE THE SOUND A OF POLICE SIREN
MAKE A DINOSAUR SOUND
MAKE A MOSQUITO SOUND
PLAY BEETHOVEN’S FIFTH SYMPHONY
Πριν μιλήσω για τον Richard Youngs επιβάλλεται μια στοιχειώδης ενημέρωση για τα όργανα που χρησιμοποιεί, σήμερα αρχίζουμε απ' το kazoo. Και τελειώνουμε με το kazoo, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι πασίγνωστα. Και το kazoo μπορεί να είναι, αλλά εγώ δεν το ήξερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: