Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2005

grandmasters can see it all


[i swapped my dad for a goldfish, have you heard of it?]

Δεν υπάρχουν σχόλια: