Πέμπτη 18 Αυγούστου 2005

.

How shall the summer arise in joy,
Or the summer's fruits appear?
Or how shall we gather what griefs destroy,
Or bless the mellowing year,
When the blasts of winter appear?

[pix. Martin Parr]

Δεν υπάρχουν σχόλια: