Σάββατο, 4 Ιουνίου 2005

soul-stirring

Από μελανόμορφο αγγείο, χωρίς κανένα άλλο διακοσμητικό στοιχείο, μόνο αυτή την συγκλονιστική σκηνή. Νέος και εταίρα, 440-410 π.Χ., Λοκροί Κάτω Ιταλίας, έργο του "Ζωγράφου του Schuwalow"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: