Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

sugah-cube[s]


η misirlou [πρόσεχε νύχι γάμου], o oxocube και η sugahspank! [the one and only] πριν από λίγο στην εκπομπή του πιτσιρίκου τραγουδάνε δημοτικά.