Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008

take the polhi back

στο μεταξύ, σε ένα παράλληλο σύμπαν, τα ελληνόπουλα του εξωτερικού: