Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

n.ποστ στο aunderscorelive.blogspot.com
ξεκίνησε εδώ. συνεχίστηκε εδώ. κι αυτό είναι το ποστ που μου έστειλε να ανεβάσω. και μη χειρότερα! [λοιπόν, καλός πολίτης].
* βλέπονται ταυτόχρονα.