Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

early morning


chronik-early morning
το myspace του
εδώ.
[12 jan 2008, 21:30. kinky kong, avramiotou 6-8, monastiraki, athens. 10 euros. art vert festival el magnitophono + manekinekod, aris, naono & melorman]